Voorwaarden

  • Elk persoon die een website aanmaakt bij 123bloggen.nl gaat akkoord met deze voorwaarden.
  • 123bloggen.nl behoudt zich het recht op ieder moment zonder notificatie een website te verwijderen wanneer deze zich niet aan de regels houdt.
  • Het plaatsen van adult content op een startpagina is verboden.
  • Het is verboden informatie te publiceren middels onze service die in strijd is met het Nederlands en/of Europees recht.
  • Het is verboden auteursrechten te schenden d.m.v het verspreiden en/of publiceren van beschermd foto-,video- of muziekmateriaal.
  • Het niet naleven van deze voorwaarden betekent dat 123bloggen.nl alle kosten zal verhalen op de ingeschreven partij.
  • Elke 123bloggen.nl startpagina moet binnen 28 dagen opvulling links bevatten die gaan over het desbetreffende onderwerp. Wanneer dit niet het geval is, zal 123bloggen.nl de naam opnieuw vrij geven.
  • 123bloggen.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan derden veroorzaakt door een website.
  • Het plaatsen van google adsense advertenties is enkel toegestaan in overleg met de webmaster..